NIERUCHOMOŚCI

Kompleksowo pomagamy w następujących sprawach:

 

  • Analiza stanu prawnego nieruchomości
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, w tym umów przedwstępnych
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia
  • Pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń administracyjnych
  • Prowadzenie postępowań przed sądami wieczysto-księgowymi
  • Reprezentowanie w spawach o zasiedzenie nieruchomości
  • Reprezentowanie w sprawach o wydanie nieruchomości
  • Reprezentowanie w sprawach o zniesienie współwłasności
  • Sprawy spółdzielcze
  • Służebności